Freelancer: Hang88
Share:
Report Entry

Logo Design

Chào anh/chị. Tôi cũng là người Việt Nam, hi vọng anh/chị thích thiết kế của tôi.

Contest Entry #32 for Design logo #7367

Public Clarification Board

  • Hang88
    Hang88
    • 2 months ago

    Cám ơn bạn đã đánh giá cho minh 5 sao, nếu bạn có yêu cầu sửa đổi gì về logo thì nhắn tin cho mình nhé.

    • 2 months ago